Mới đầy tháng, bé Bảo Anh đã phải mổ tim

 1. Chi phí cho ca phẫu thuật của Bảo Anh

  Quỹ Hiểu về trái tim đã nhận được quyết toán cho ca phẫu thuật của em Hoàng Võ Bảo Anh. Theo bảng quyết toán, tổng chi phí cho ca phẫu thuật là 60.647.757đ, BHYT thanh toán 50.312.872đ, còn lại Quỹ tài trợ Vinacapital thanh toán 5.167.449đ và Quỹ Hiểu về trái tim thanh toán 5.167.442đ.

  hoang-vo-bao-anh-qt.
  Bảng quyết toán chi phí do bệnh viện E Hà Nội cung cấp

  hoang-vo-bao-anh-rv.
  Giấy ra viện của em Bảo Anh

  -- Hiểu về trái tim --
Quay lại danh sách cập nhật...