Mới đầy tháng, bé Bảo Anh đã phải mổ tim

  1. Hóa đơn thanh toán viện phí cho Bảo Anh

    Sau khi nhận được quyết toán chi phí cho ca phẫu thuật của em Hoàng Võ Bảo Anh, Quỹ Hiểu về trái tim đã tiến hành thanh toán cho bệnh viện E Hà Nội.

    hoang-vo-bao-anh-hd.
    Hóa đơn thanh toán của Quỹ Hiểu về trái tim

    -- Hiểu về trái tim --
Quay lại danh sách cập nhật...