Ngọc Ánh bị lõm ngực

 1. Chi phí cho ca phẫu thuật của Ngọc Ánh

  Quỹ Hiểu về trái tim đã nhận được quyết toán cho ca phẫu thuật của em Đặng Ngọc Ánh. Theo bảng quyết toán, tổng chi phí cho ca phẫu thuật là 45.000.000đ, BHYT thanh toán 35.000.000đ, còn lại Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng thanh toán 5.500.000đ và Quỹ Hiểu về trái tim thanh toán 4.500.000đ.

  dang-ngoc-anh-qt.
  Bảng quyết toán chi phí do bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng cung cấp

  Sau khi nhận được quyết toán, Quỹ Hiểu về trái tim đã tiến hành thanh toán cho bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng.

  dang-ngoc-anh-hd.
  Hóa đơn thanh toán của Quỹ Hiểu về trái tim
Quay lại danh sách cập nhật...