Ngọc Ánh bị Tứ chứng Fallot

  1. Em Ngọc Ánh đã nhập viện và phẫu thuật

    Theo thông tin từ gia đình, em Ngọc Ánh đã nhập viện ngày 01/04/219 và phẫu thuật ngày 01/04/2019.

    Hiện tại sức khỏe em còn yếu nên vẫn còn ở lại viện theo dõi thêm.
Quay lại danh sách cập nhật...