Ngọc Nhi bị tăng áp phổi nặng, cần mổ sớm

Đang cập nhật...