Nguyễn Ngọc Khánh

  1. Ngày 25 tháng 11 năm 2014


    Sau khi được Bác sĩ theo dõi bệnh trạng và chờ cho sức khỏe được ổn định. Bé Khánh đã phẫu thuật.
Quay lại danh sách cập nhật...