Nguyễn Văn Việt

  1. Ngày 18 tháng 8 năm 2015


    Trong khi em Nguyễn Văn Việt nằm viện, một nhà hảo tâm đã tìm đến giúp đỡ chi phí cho ca phẫu thuật. Vào ngày 17/8/2015, em Việt đã được phẫu thuật. Do đó, số tiền các nhà hảo tâm đã đóng góp cho em Nguyễn Văn Việt sẽ được dùng để giúp đỡ cho các trường hợp khác.
Quay lại danh sách cập nhật...