Nhà dưỡng lão tình thương Vinh Sơn

 1. Hóa đơn mua nhu yếu phẩm cho các cụ Nhà dưỡng lão Vinh Sơn

  Sau khi Hiểu về trái tim chuyển tiền, các Sơ đã mua nhu yếu phẩm theo nhu cầu thực tế của các cụ và gửi hóa đơn mua hàng về cho Hiểu về trái tim.

  Vinh-Son346.
  Hóa đơn mua hàng của Quỹ Hiểu về trái tim
  Vinh-Son347.
  Vinh-Son348.
  Vinh-Son349.
Quay lại danh sách cập nhật...