Nhà dưỡng lão tình thương Vinh Sơn

 1. Hóa đơn mua nhu yếu phẩm cho các cụ Nhà dưỡng lão Vinh Sơn

  Sau khi Hiểu về trái tim chuyển tiền, các Sơ đã mua nhu yếu phẩm theo nhu cầu thực tế của các cụ và gửi hóa đơn mua hàng về cho Hiểu về trái tim.

  Vinh-Son346.
  Hóa đơn mua hàng của Quỹ Hiểu về trái tim
  Vinh-Son347.
  Vinh-Son348.
  Vinh-Son349.
 2. Ngày 23 tháng 11 năm 2015


  Sau khi kêu gọi trên Mạng xã hội Hiểu về trái tim, Quỹ Hiểu về trái tim đã chuyển 10.000.000 đồng do cộng đồng đóng góp cho Nhà dưỡng lão Vinh Sơn để các Sơ tại đây mua sắm nhu yếu phẩm theo nhu cầu.

  Đại diện Nhà dưỡng lão Vinh Sơn, Sơ Lương Thị Ngọc Anh gửi lời cám ơn chân thành nhất đến với cộng đồng Hiểu về trái tim vì hành động hỗ trợ thiết thực này.

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]