Nhã Quỳnh cần phẫu thuật để tránh biến chứng

 1. Chi phí cho ca phẫu thuật của em Quỳnh

  Quỹ Hiểu về trái tim đã nhận được quyết toán cho ca phẫu thuật của em Trần Đặng Nhã Quỳnh. Theo bảng quyết toán, tổng chi phí cho ca phẫu thuật là 59.000.000đ, BHYT thanh toán 40.000.000đ, còn lại Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM thanh toán 7.600.000đ, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng thanh toán 6.650.000đ và Quỹ Hiểu về trái tim thanh toán 4.750.000đ.

  tran-dang-nha-quynh-qt.
  Bảng quyết toán chi phí do bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng cung cấp

  Sau khi nhận được quyết toán, Quỹ Hiểu về trái tim đã tiến hành thanh toán cho bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng.

  tran-dang-nha-quynh-hd.
  Hóa đơn thanh toán của Quỹ Hiểu về trái tim
Quay lại danh sách cập nhật...