Nhìn bé Hồng Mênh nằm thở nặng nhọc, ai cũng lo lắng