Nhịp tim đập nhanh, bé Quỳnh San cần phẫu thuật gấp