Như Quỳnh bị tim một thất, teo van ba lá

  1. Em Như Quỳnh đã nhập viện

    Theo thông tin từ gia đình, em Như Quỳnh đã nhập viện ngày 11/12/2018.

    Hiện tại em đang chờ lịch phẫu thuật từ bệnh viện.
Quay lại danh sách cập nhật...