Như Quỳnh bị tim một thất, teo van ba lá

  1. Em Như Quỳnh đã phẫu thuật

    Theo thông tin từ gia đình, em Như Quỳnh đã phẫu thuật ngày 21/12/2018.

    Hiện tại sức khỏe em còn yếu nên vẫn ở lại viện theo dõi thêm.

    Chúc em sớm hồi phục.
Quay lại danh sách cập nhật...