Như Quỳnh bị tim một thất, teo van ba lá

  1. Chi phí cho ca phẫu thuật của em Quỳnh

    Quỹ Hiểu về trái tim đã nhận được quyết toán cho ca phẫu thuật của em Mai Ngọc Như Quỳnh. Theo bảng quyết toán, tổng chi phí cho ca phẫu thuật là 152.638.660đ, BHYT thanh toán 72.652.213đ, còn lại Quỹ tài trợ Vinacapital thanh toán 24.295.934đ, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM thanh toán 20.246.612đ, Quỹ Tấm lòng Việt thanh toán 16.197.289đ và Quỹ Hiểu về trái tim thanh toán 20.246.612đ.

    mai-ngoc-nhu-quynh-qt.
    Bảng quyết toán chi phí do bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cung cấp

    -- Hiểu về trái tim --
Quay lại danh sách cập nhật...