Như Quỳnh bị tim một thất, teo van ba lá

  1. Hóa đơn thanh toán viện phí cho em Như Quỳnh

    Sau khi nhận được quyết toán chi phí cho ca phẫu thuật của em Mai Ngọc Như Quỳnh, Quỹ Hiểu về trái tim đã tiến hành thanh toán cho Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM.

    mai-ngoc-nhu-quynh-hd.
    Hóa đơn thanh toán của Quỹ Hiểu về trái tim

    -- Hiểu về trái tim --
Quay lại danh sách cập nhật...