Như Quỳnh khi sốt cao thở rất khó khăn

 1. Chi phí cho ca phẫu thuật của em Quỳnh

  Quỹ Hiểu về trái tim đã nhận được quyết toán cho ca phẫu thuật của em Lê Thị Như Quỳnh. Theo bảng quyết toán, tổng chi phí cho ca phẫu thuật là 213.946.892đ, BHYT thanh toán 160.741.287đ, còn lại Quỹ tài trợ Vinacapital thanh toán 34.583.643đ và Quỹ Hiểu về trái tim thanh toán 18.621.962đ.

  le-thi-nhu-quynh-qt.
  Bảng quyết toán chi phí do bệnh viện E Hà Nội cung cấp

  le-thi-nhu-quynh-rv.
  Giấy ra viện của em Như Quỳnh

  -- Hiểu về trái tim --
Quay lại danh sách cập nhật...