Nỗi lo sợ của mẹ con chị Phương

  1. Mẹ con chị Phương đã có nhà mới

    Đoàn Thanh niên tỉnh Bình Thuận đã tiến hành bàn giao nhà cho chị Bờ Rông Thị Phương. Ước mơ có một nơi cư ngụ an ấm của chị Phương đã thành hiện thực.

    bo-rong-thi-phuong-02.
    Ngôi nhà mới của hai mẹ con chị Phương
    bo-rong-thi-phuong-03.
Quay lại danh sách cập nhật...