Phú An rất cần được phẫu thuật sớm

 1. Chi phí cho ca phẫu thuật của em An

  Quỹ Hiểu về trái tim đã nhận được quyết toán cho ca phẫu thuật của em Nguyễn Phú An. Theo bảng quyết toán, tổng chi phí cho ca phẫu thuật là 31.601.196đ, BHYT thanh toán 13.931.000đ, còn lại Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM thanh toán 10.602.118đ và Quỹ Hiểu về trái tim thanh toán 7.068.078đ.

  nguyen-phu-an-qt.
  Bảng quyết toán chi phí do bệnh viện Tim Tâm Đức cung cấp

  Sau khi nhận được quyết toán, Quỹ Hiểu về trái tim đã tiến hành thanh toán cho bệnh viện Tim Tâm Đức.

  nguyen-phu-an-hd.
  Hóa đơn thanh toán của Quỹ Hiểu về trái tim

  nguyen-phu-an-rv.
  Giấy ra viện của em Phú An

  -- Hiểu về trái tim --
Quay lại danh sách cập nhật...