Phương Uyên thở rất khó khăn

  1. Em Phương Uyên đã nhập viện

    Theo thông tin từ gia đình, em Phương Uyên đã nhập viện ngày 01/11/2018.

    Hiện tại em vẫn còn lịch phẫu thuật từ bệnh viện.
Quay lại danh sách cập nhật...