Phương Uyên thở rất khó khăn

 1. Chi phí cho ca phẫu thuật của em Uyên

  Quỹ Hiểu về trái tim đã nhận được quyết toán cho ca phẫu thuật của em Nguyễn Thị Phương Uyên. Theo bảng quyết toán, tổng chi phí cho ca phẫu thuật là 103.740.291đ, BHYT thanh toán 60.168.462đ, còn lại Quỹ tài trợ Vinacapital thanh toán 15.250.140đ, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM thanh toán 13.071.549đ và Quỹ Hiểu về trái tim thanh toán 15.250.140đ.

  nguyen-thi-phuong-uyen-qt.
  Bảng quyết toán chi phí do bệnh viện E Hà Nội cung cấp


  nguyen-thi-phuong-uyen-rv.
  Giấy ra viện của em Phương Uyên

  -- Hiểu về trái tim --
Quay lại danh sách cập nhật...