Quốc Kha khó thở vì lõm ngực

 1. Chi phí cho ca phẫu thuật của em Kha

  Quỹ Hiểu về trái tim đã nhận được quyết toán cho ca phẫu thuật của em Phạm Quốc Kha. Theo bảng quyết toán, tổng chi phí cho ca phẫu thuật là 37.925.237đ, BHYT thanh toán 4.706.207đ, còn lại Quỹ tài trợ VinaCapital thanh toán 16.623.015đ và Quỹ Hiểu về trái tim thanh toán 16.623.015đ.

  pham-quoc-kha-qt.
  Bảng quyết toán chi phí do bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long cung cấp
  Sau khi nhận được quyết toán, Quỹ Hiểu về trái tim đã tiến hành thanh toán cho bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long.

  pham-quoc-kha-hd.
  Hóa đơn thanh toán của Quỹ Hiểu về trái tim
Quay lại danh sách cập nhật...