Quỳnh Hoa bị Tứ chứng Fallot

  1. Em Quỳnh Hoa nhập viện

    Theo thông tin gia đình, em Quỳnh Hoa nhập viện ngày 5/11/2019, các bác sỹ đang hội chẩn để sắp lịch phẫu thuật cho em.
Quay lại danh sách cập nhật...