Quỳnh Hoa bị Tứ chứng Fallot

  1. Em Quỳnh Hoa đã phẫu thuật tim

    Theo thông tin gia đình, em Quỳnh Hoa đã được các bác sỹ phẫu thuật cho em vào ngày 22/11/2019.

    Sau phẫu thuật, em nằm phòng hồi sức để các bác sỹ chăm sóc theo dõi thêm.

    Chúc em Quỳnh Hoa nhiều sức khỏe.
Quay lại danh sách cập nhật...