Quỳnh Hoa bị Tứ chứng Fallot

 1. Chi phí cho ca phẫu thuật của Quỳnh Hoa

  Quỹ Hiểu về trái tim đã nhận được quyết toán cho ca phẫu thuật của em Nguyễn Quỳnh Hoa. Theo bảng quyết toán, tổng chi phí cho ca phẫu thuật là 90.000.000đ, BHYT thanh toán 28.000.000đ, còn lại Quỹ tài trợ Vinacapital thanh toán 24.800.000đ, Tổ chức Trả lại tuổi thơ thanh toán 18.600.000đ, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng thanh toán 3.100.000đ và Quỹ Hiểu về trái tim thanh toán 15.500.000đ.

  nguyen-quynh-hoa-qt.
  Bảng quyết toán chi phí do bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng cung cấp

  Sau khi nhận được quyết toán, Quỹ Hiểu về trái tim đã tiến hành thanh toán cho bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng.

  nguyen-quynh-hoa-hd.
  Hóa đơn thanh toán của Quỹ Hiểu về trái tim

  -- Hiểu về trái tim --
Quay lại danh sách cập nhật...