Sức khỏe của bé Y Byang rất kém, nhịp tim bất thường