Sức khỏe Minh Nhật ngày càng kém

  1. Em Minh Nhật đã nhập viện và phẫu thuật

    Theo thông tin từ gia đình, em Minh Nhật đã nhập viện ngày 24/12/2018 và phẫu thuật ngày 26/12/2018.

    Hiện tại sức khỏe em còn yếu nên vẫn còn nằm hồi sức.

    Chúc em sớm khỏe mạnh.
Quay lại danh sách cập nhật...