Sức khỏe Minh Nhật ngày càng kém

  1. Em Minh Nhật tái khám

    Theo thông tin từ gia đình, em Minh Nhật sau phẫu thuật tình trạng sức khỏe rất tốt, gia đình cho em tái khám vào ngày 24/6/2019.

    Các bác sỹ báo tình trạng của em Nhật hồi phục sau phẫu thuật tốt, em không cần uống thuốc nữa.

    Minh Nhat 2.
    Hình ảnh sau phẫu thuật của em Minh Nhật
Quay lại danh sách cập nhật...