Thanh Nhàn vừa bị Down vừa bị tim bẩm sinh

 1. Chi phí cho ca phẫu thuật của Thanh Nhàn

  Quỹ Hiểu về trái tim đã nhận được quyết toán cho ca phẫu thuật của em Trần Thị Thanh Nhàn. Theo bảng quyết toán, tổng chi phí cho ca phẫu thuật là 40.000.000đ, BHYT thanh toán 23.000.000đ, còn lại Quỹ tài trợ Vinacapital thanh toán 8.500.000đ, bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng thanh toán 850.000đ và Quỹ Hiểu về trái tim thanh toán 7.650.000đ.

  Tran-Thi-Thanh-Nhan-qt.
  Bảng quyết toán chi phí do bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng cung cấp

  Sau khi nhận được quyết toán, Quỹ Hiểu về trái tim đã tiến hành thanh toán cho bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng.

  Tran-Thi-Thanh-Nhan-hd.
  Hóa đơn thanh toán của Quỹ Hiểu về trái tim
  -- Hiểu về trái tim --
Quay lại danh sách cập nhật...