Thanh Tịnh bị Thông liên thất phần màng

  1. Em Thanh Tịnh đã nhập viện

    Theo thông tin từ gia đình, em Tịnh đã nhập viện ngày 01/08/2018.

    Hiện tại em đang chờ lịch phẫu thuật từ bệnh viện.
Quay lại danh sách cập nhật...