Thanh Tịnh bị Thông liên thất phần màng

  1. Em Tịnh cần theo dõi thêm

    Theo thông tin từ gia đình, sau khi em Tịnh nhập viện và hội chẩn lại thì bác sĩ báo em cần phải theo dõi thêm 6 tháng để đánh giá tình hình sức khỏe.
Quay lại danh sách cập nhật...