Thanh Tịnh bị Thông liên thất phần màng

 1. Chi phí cho ca phẫu thuật của Thanh Tịnh

  Quỹ Hiểu về trái tim đã nhận được quyết toán cho ca phẫu thuật của em Trầm Thanh Tịnh. Theo bảng quyết toán, tổng chi phí cho ca phẫu thuật là 69.894.547đ, BHYT thanh toán 48.743.966đ, còn lại Quỹ tài trợ Vinacapital thanh toán 8.434.432đ, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM thanh toán 6.325.825đ, bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long thanh toán 1.054.303đ và Quỹ Hiểu về trái tim thanh toán 5.271.520đ.

  tram-thanh-tinh-qt.
  Bảng quyết toán chi phí do bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long cung cấp

  Sau khi nhận được quyết toán, Quỹ Hiểu về trái tim đã tiến hành thanh toán cho bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long.

  tram-thanh-tinh-hd.
  Hóa đơn thanh toán của Quỹ Hiểu về trái tim

  -- Hiểu về trái tim --
Quay lại danh sách cập nhật...