Thiên bị kênh nhĩ thất toàn phần, hẹp phổi

  1. Em Thiên đã nhập viện và phẫu thuật

    Theo thông tin từ gia đình, em Thiên đã nhập viện ngày 11/1/2019 và phẫu thuật ngày 15/1/2019.

    Chúc ca phẫu thuật em thành công.
Quay lại danh sách cập nhật...