Thu Duyên bị sốt cao, khó thở

 1. Chi phí cho ca phẫu thuật của em Duyên

  Quỹ Hiểu về trái tim đã nhận được quyết toán cho ca phẫu thuật của em Trần Thu Duyên. Theo bảng quyết toán, tổng chi phí cho ca phẫu thuật là 164.482.014đ, BHYT thanh toán 110.121.298đ, gia đình em Duyên thanh toán 9.439.716đ, còn lại Quỹ tài trợ Vinacapital thanh toán 13.476.300đ, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM thanh toán 8.984.200đ, Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh Đồng Nai thanh toán 4.492.100đ, Viện Tim thanh toán 8.984.200đ và Quỹ Hiểu về trái tim thanh toán 8.984.200đ.

  tran-thu-duyen-qt.
  Bảng quyết toán chi phí do Viện Tim cung cấp

  tran-thu-duyen-rv.
  Giấy ra viện của em Thu Duyên

  -- Hiểu về trái tim --
Quay lại danh sách cập nhật...