Thu Duyên bị sốt cao, khó thở

 1. Hóa đơn thanh toán viện phí cho em Duyên

  Sau khi nhận được quyết toán chi phí cho ca phẫu thuật của em Trần Thu Duyên, Quỹ Hiểu về trái tim đã tiến hành thanh toán cho Viện Tim TP.HCM.

  tran-thu-duyen-hd.
  Hóa đơn thanh toán của Quỹ Hiểu về trái tim

  -- Hiểu về trái tim --
 2. Chi phí cho ca phẫu thuật của em Duyên

  Quỹ Hiểu về trái tim đã nhận được quyết toán cho ca phẫu thuật của em Trần Thu Duyên. Theo bảng quyết toán, tổng chi phí cho ca phẫu thuật là 164.482.014đ, BHYT thanh toán 110.121.298đ, gia đình em Duyên thanh toán 9.439.716đ, còn lại Quỹ tài trợ Vinacapital thanh toán 13.476.300đ, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM thanh toán 8.984.200đ, Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh Đồng Nai thanh toán 4.492.100đ, Viện Tim thanh toán 8.984.200đ và Quỹ Hiểu về trái tim thanh toán 8.984.200đ.

  tran-thu-duyen-qt.
  Bảng quyết toán chi phí do Viện Tim cung cấp

  tran-thu-duyen-rv.
  Giấy ra viện của em Thu Duyên

  -- Hiểu về trái tim --
 3. Em Thu Duyên đã khỏe hơn nhiều

  Theo thông tin từ gia đình, em Thu Duyên đã nhập viện ngày 15/1/2019, phẫu thuật ngày 16/01/2019 và xuất viện ngày 30/01/2019.

  Sau ca phẫu thuật, em Thu Duyên đã khỏe hơn nhiều.

  Gia đình gửi lời cảm ơn chân thành đến Công ty TNHH Junhee Beauty Center Việt Nam cùng Hiểu về trái tim đã hỗ trợ chi phí phẫu thuật tim cho em Thu Duyên.

  Chúc em sớm khỏe mạnh.