Thương miền Trung

  1. Hóa đơn mua hàng cứu trợ tại huyện Tuyên hoá, Quảng Bình

    Vào ngày 26/10/2016, Hiểu về trái tim đã trao 1.000 phần quà (nhu yếu phẩm và tiền mặt) cho bà con xã Quảng Hòa - thị xã Ba Đồn và xã Cao Quảng - huyện Tuyên hoá, Quảng Bình.

    tuyen-hoa---quang-binh326.
    Hóa đơn mua hàng của Quỹ Hiểu về trái tim
    tuyen-hoa---quang-binh325.
Return to update list...