Thương miền Trung

  1. Hóa đơn mua hàng cứu trợ tại huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An

    Ngày 14/11/2016, Hiểu về trái tim đã trao 207 phần quà tại bản Thung Khạng và bản Pà Hốc cùng 464 phần quà tại bản Đơn, bản Tằn 1, bản Tằn 2, bản Xớn, bản Khứm, đều thuộc huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An.

    quy-chau---nghe-an320.
    Hóa đơn mua nhu yếu phẩm của Quỹ Hiểu về trái tim
Return to update list...