Thương miền Trung

  1. Hóa đơn mua hàng cứu trợ tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

    Ngày 15/11/2016, Hiểu về trái tim đã trao 300 phần quà cho bà con tại thôn Pháp Kệ, xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

    quang-phuong---quang-binh321.
    Hóa đơn mua nhu yếu phẩm của Quỹ Hiểu về trái tim
    quang-phuong---quang-binh322.
Return to update list...