Thương miền Trung

  1. Hóa đơn mua hàng cứu trợ tại xã Hòa Hải, Hương Khê, Hà Tĩnh

    Ngày 9/1/2017, Hiểu về trái tim đã trao 300 phần quà tại xã Hoài Xuân và 200 phần quà tại xã Hoài Hương (huyện Hoài Nhơn, Bình Định).

    binh-dinh312.
    Hóa đơn mua nhu yếu phẩm cùa Quỹ Hiểu về trái tim
    binh-dinh313.
Return to update list...