Tim bé Minh Châu đập nhanh bất thường do tăng áp phổi nặng