Tim đập nhanh bất thường, Thiên Bảo rất tội nghiệp

  1. Em Thiên bảo đã phẫu thuật

    Sau khi nhập viện, em Thiên Bảo đã được phẫu thuật ngày 3/7/2020, sau phẫu thuật các bác sỹ chăm sóc theo dõi thêm cho em.

    Chúc em Thiên Bảo mau chóng hồi phục sức khỏe.
Quay lại danh sách cập nhật...