Tim đập nhanh bất thường, Thiên Bảo rất tội nghiệp

 1. Chi phí cho ca phẫu thuật của em Bảo

  Quỹ Hiểu về trái tim đã nhận được quyết toán cho ca phẫu thuật của em Hồ Hoàng Thiên Bảo. Theo bảng quyết toán, tổng chi phí cho ca phẫu thuật là 173.507.211đ, BHYT thanh toán 110.798.831đ, còn lại gia đình bệnh nhân thanh toán 13.846.380đ, Quỹ Tài trợ Vinacapital thanh toán 14.658.600đ, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Tp.HCM thanh toán 14.658.600đ, Viện Tim (Hiệp hội Alain Carpentier) thanh toán 12.215.500đ và Quỹ Hiểu về trái tim (Công ty CP QH Plus) thanh toán 7.329.300đ.

  Ho-Hoang-Thien-Bao-qt.
  Bảng quyết toán chi phí do Viện Tim TP.HCM cung cấp

  Ho-Hoang-Thien-Bao-rv.
  Giấy ra viện của em Bảo

  ho-hoang-thien-bao-hd.
  Hóa đơn thanh toán viện phí của Quỹ Hiểu về trái tim
  Số tiền các nhà hảo tâm đã đóng góp vượt cam kết hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho em Hồ Hoàng Thiên Bảo sẽ được Hiểu về trái tim dùng để giúp đỡ cho các trường hợp khác.

  Hiểu về trái tim cùng gia đình em Hồ Hoàng Thiên Bảo chân thành cảm ơn Công ty CP QH Plus, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Tp.HCM và Quỹ Tài trợ VinaCapital đã giúp đỡ chi phí cho ca phẫu thuật của em Bảo.​
Quay lại danh sách cập nhật...