Tim một thất, Bảo Lâm cần phẫu thuật lần 2

  1. Bé Bảo Lâm vẫn chưa thể nhập viện

    Theo thông tin từ gia đình, do dịch bệnh phức tạp nên chưa thể cho Bảo Lâm nhập viện. Đợi tình hình ổn định hơn, gia đình sẽ chủ động đưa con trai tái khám, sau đó chờ chỉ định tiếp theo của bác sĩ.
Quay lại danh sách cập nhật...