Tim Thanh Tuyền đập nhanh bất thường

  1. Thanh Tuyền đã được hỗ trợ toàn bộ chi phí phẫu thuật

    Trong thời gian chờ phẫu thuật, em Thanh Tuyền đã được một nhà hảo tâm cam kết hỗ trợ toàn bộ chi phí phẫu thuật. Vì vậy, Hiểu về trái tim dừng kêu gọi đóng góp cho hồ sơ Nguyễn Thị Thanh Tuyền.

    Toàn bộ số tiền các nhà hảo tâm đã đóng góp cho em Nguyễn Thị Thanh Tuyền sẽ được Hiểu về trái tim dùng để giúp đỡ cho các trường hợp khác.

    Hiểu về trái tim chúc em Tuyền phẫu thuật thành công và mau chóng hồi phục sức khỏe.
Return to update list...