Tối ngủ, bé H Giang thường quấy khóc và thở nặng nhọc