Trần Anh Đức

  1. Ngày 2 tháng 6 năm 2014


    Quỹ Hiểu về trái tim đã nhận được quyết toán cho ca phẫu thuật của em Trần Đức Anh. Quỹ đã tiến hành thanh toán cho bệnh viện E Hà Nội.

    [​IMG]
    Tổng chi phí cho ca phẫu thuật là 82.896.000đ, BHYT thanh toán 50.559.000đ, Quỹ Hiểu về trái tim hỗ trợ 11.318.000đ, Quỹ tài trợ VinaCapital hỗ trợ 11.318.000đ, Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh Nghệ An hỗ trợ 9.701.000đ
Quay lại danh sách cập nhật...