Trương Thị Bảo Ngọc

  1. Ngày 20 tháng 5 năm 2014


    Quỹ Hiểu về trái tim đã nhận được quyết toán cho ca phẫu thuật của em Trương Thị Bảo Ngọc. Quỹ đã tiến hành thanh toán cho bệnh viện Đa khoa tỉnh An Giang.

    [​IMG]
    Tổng chi phí cho ca phẫu thuật là 52.339.341đ, BHYT thanh toán 35.456.395đ, Quỹ Hiểu về trái tim hỗ trợ 5.064.884đ, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM hỗ trợ 11.818.062đ
Quay lại danh sách cập nhật...