Trương Thị Bảo Ngọc

  1. Ngày 31 tháng 8 năm 202


    Hôm nay, em Bảo Ngọc đã được xuất viện về nhà.

    Quỹ Hiểu về trái tim và gia đình em Trương Thị Bảo Ngọc chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM đã giúp em Bảo Ngọc sớm được phẫu thuật để em có thể phát triển bình thường.
Return to update list...