Vẫn tím tái và khó thở, bé Quốc Hoàng cần mổ lần 3