Vừa chào đời, bé Hà Tây đã được chẩn đoán mắc bệnh tim